Kim jesteśmy?

Start / O organizacji

Paneuropejski partner w transporcie i spedycji

Paneco to pierwsza w Europie sieć firm spedycyjnych i logistycznych. Na rynku działa wiele firm o zasięgu globalnym, nie ma jednak systemu, który łączyłby pojedyncze firmy pracujące na danym terenie w sieć o zasięgu naszego kontynentu. Elementem charakterystycznym Paneco jest to, że największe i najsilniejsze ekonomicznie kraje są reprezentowane przez doskonale zorganizowane i działające sieci krajowe. Na rynku europejskim mamy kraje jak Niemcy, Wielka Brytania, Francja czy Włochy, w których prężnie działają krajowe (narodowe) sieci spedycyjne. Jednak do dziś nie udało się zbudować systemu, który połączy najlepiej funkcjonujące organizacje krajowe w spójny system na poziomie europejskim. Robi to właśnie Paneco.
Paneco AG to spółka akcyjna zarejestrowana w Szwajcarii Naszymi udziałowcami są firmy i osoby fizyczne związane z szeroko rozumianą branżą TSL z wielu krajów europejskich. Większość naszych partnerów jest również zaangażowana kapitałowo. To gwarantuje długoterminowe powiązanie pomiędzy organizacją Paneco i naszymi członkami. Paneco AG to przede wszystkim platoforma tworząca jednolity proces operacyjny oraz łącząca wszystkich swoich członków jednolitym rozwiązaniem IT. To pozwala na pracę w ramach jednolitego systemu i wspólnych standardów jakościowych. Paneco rozwiązuje również kwestię różnych języków jakimi się posługujemy. Dzięki jednoltym standardom operacyjnym każdy może pracować w jednolitym systemie posługując się językiem ojczystym.
Paneco Pan European Cooperation AG Industriestrasse 47 CH – 6300 Zug Switzerland E-Mail: info@paneco.eu Web : https://www.paneco.eu
Paneuropejski partner w transporcie i spedycji

Kto za tym stoi?

Koncepcję Paneco opracowali liderzy branży TSL w Europie, prowadzący na co dzień duże organizacje w Niemczech, Włoszech czy Szwajcarii. Dziś tworzą zarząd spółki Paneco, a są to: Jochen Eschborn (Niemcy), Matteo Ravazzin (Włochy), Robert Einstein (Szwajcaria) i Dariusz Wakuła (Polska).

» Nasi partnerzy – firmy członkowskie

Co gwarantujemy?

Zbudowanie sieci połączeń logistycznych, które umożliwią szybki i kosztowo efektywny sposób dystrybucji każdej przesyłki pomiędzy dwoma dowolnymi punktami w Europie.
Zrzeszamy partnerów ze wszystkich krajów EU oraz większości krajów europejskich niezrzeszonych w EU. Celem Paneco jest umożliwienie każdemu naszemu partnerowi realizacji usług spedycyjnych i transportowych na terenie całej Europy w zakresie przesyłek drobnicowych, częściowych i całopojazdowych.
Zapewniamy do tego platformę operacyjną, dzięki której firmy mogą lepiej i w szerszym zakresie obsłużyć swoich klientów.
Państwa spedycja w Europie w dobrych rękach
Paneco – niezawodność i pewność

Zarząd spółki

Jochen Eschborn
Jochen Eschborn
Lider jednej z największych sieci spedycyjnych działających na rynku niemieckim – E.L.V.I.S. AG
Matteo Ravazzin
Matteo Ravazzin
Wieloletni ekspert w dziedzinie powiązań i sieci spedycyjnych w Europie, aktualnie rozwijający sieć spedycyjną ABC Network we Włoszech.
Robert Einstein
Robert Einstein
Twórca i lider dynamicznie rozwijającej się sieci spedycyjnej w Szwajcarii – Cargo24.
Dariusz Wakuła
Dariusz Wakuła
Prowadzi spółki transportowe i spedycyjne na terenie Polski i Niemiec oraz jest liderem i pomysłodawcą sieci spedycyjnej w Polsce Kommodus S.A.