Fevzi Gandur Logistics- jedno z najlepszych miejsc pracy w Turcji w 2022 r.

10 marca 2022

Paneco - news

Z przyjemnością informujemy o partnerach, z którymi współpracujemy. Turecki partner Paneco, Favzi Gandur Logistics, został wyróżniony certyfikatem dobrych praktyk dystrybucyjnych. Jesteśmy dumni i gratulujemy tego wyróżnienia!
Grupa Fevzi Gandur Logistics po raz trzeci została uznana za jedno z najlepszych miejsc pracy w Turcji w 2022 roku przez Great Place to Work ®.
Każdego roku Great Place to Work ®, globalna firma analityczna i konsultingowa, ocenia doświadczenia zawodowe pracowników poprzez swój program certyfikacji. Kryteria oceny są zbudowane wokół głównego kryterium, jakim jest Zaufanie, które jest najważniejszą wartością korporacyjną Fevzi Gandur Logistics Group. Badanie analizuje również relacje pracowników z kierownictwem, innymi pracownikami oraz ich odczucia i przemyślenia dotyczące pracy.
„W Fevzi Gandur Group budujemy naszą strategię biznesową w oparciu o kulturę zaufania i zmotywowanych ludzi” – mówią Cemil Gandur i Ali Gandur, współzarządzający Fevzi Gandur Logistics Group.
„Nasza strategia w zakresie zasobów ludzkich polega na holistycznym podejściu do doświadczeń pracowników” – mówi Serap Yetiş, Dyrektor Personalny Fevzi Gandur Logistics Group.
Nasz dział kadr i kierownictwo firmy pracują ramię w ramię nad stworzeniem kultury zaangażowania i uznania, aby stworzyć środowisko oparte na zaufaniu i jednocześnie podtrzymać mentalność wysokiej wydajności. HR pełni rolę strategiczną, wspierającą i doradczą, ale wymaga od naszych liderów aktywnego kształtowania kultury, a od naszych pracowników – codziennego wcielania jej w życie. Dzięki temu możemy stworzyć w całej organizacji mentalność zorientowaną przede wszystkim na klienta.

GDP
Dobre Praktyki Dystrybucyjne (GDP) to system jakości dla firm transportowych i dystrybucyjnych dedykowany produktom farmaceutycznym. Przyjęte na całym świecie przepisy GDP w zakresie produktów farmaceutycznych stanowią, że firmy logistyczne, które zajmują się produktami farmaceutycznymi, muszą dostosować swoje działania do tych standardów. System ten gwarantuje, że spójne systemy zarządzania jakością są stosowane w całym łańcuchu dostaw, od wczesnych dostaw surowców do zakładów produkcyjnych, aż po końcową wysyłkę gotowych leków do użytkownika końcowego. Niezależna ocena zgodności z międzynarodowymi wymogami GDP jest najskuteczniejszym sposobem ustalenia, czy nasz system zarządzania jakością jest zgodny z wytycznymi GDP.