Całkowicie neutralny dla klimatu: ELVIS kompensuje emisję CO2

1 lutego 2022

· Offset zgodny z uznanym Złotym Standardem
· Już prawie 800 ton CO2 zostało skompensowane.
· Uruchomiono program kompensacyjny dla przedsiębiorstw partnerskich

Alzenau, 12 stycznia 2022 r. – Europäischer Ladungsverbund Internationaler Spediteure AG (ELVIS) i ELVIS Teilladungssystem GmbH mogą teraz mówić o zrównoważonym bilansie CO2. Ponieważ całkowite uniknięcie emisji dwutlenku węgla nie jest jeszcze technicznie możliwe, oba przedsiębiorstwa zdecydowały się na jego offset. Od końca 2019 r. odbywa się to zgodnie z uznanym Gold Standard. W ubiegłym roku ELVIS zrównoważył w ten sposób prawie 800 ton gazu cieplarnianego, inwestując w projekty ochrony klimatu.

„Temat zrównoważonego rozwoju jest bez wątpienia jednym z najważniejszych w naszych czasach. I nawet jeśli politycy są nadal podzieleni w kwestii tego, jak konkretnie reagować na kryzys klimatyczny, jedno jest pewne: nie może być mowy o 'business as usual'”, mówi Nikolja Grabowski, prezes zarządu ELVIS AG. „Nie trzeba być prorokiem, aby przewidzieć, że każda szkoda dla środowiska będzie w przyszłości drożej wyceniana. Dlatego uważamy, że również z perspektywy biznesowej wskazane jest dobrowolne działanie już dziś.”

W związku z tym grupa logistyczna z Alzenau i system załadunku częściowego z Knüllwald już w roku 2019 zdecydowały się na offset emisji CO2. Przy realizacji tego przedsięwzięcia ELVIS skorzystał z wiedzy agencji ochrony klimatu Climate Extender z Gehrden w Dolnej Saksonii. W ramach wieloetapowego procesu agencja przygotowała najpierw aktualne dane dotyczące emisji dwutlenku węgla dla obu przedsiębiorstw, a następnie zbadała, gdzie można zredukować emisje poprzez środki techniczne i/lub organizacyjne.

Można było zatem podjąć środki w celu ograniczenia emisji. Wysokość rekompensaty została następnie obliczona na podstawie międzynarodowych standardów. Uwzględniono przy tym wszystkie nieuniknione emisje powstałe w wyniku codziennej pracy, od dojazdów pracowników do pracy w centrum logistycznym w Knüllwald.

ELVIS kompensuje to poprzez inwestowanie odpowiedniej kwoty w uznane certyfikaty ochrony środowiska. Te z kolei wykorzystywane są do finansowania projektów ochrony klimatu w krajach wschodzących i rozwijających się, które w widoczny sposób wiążą dwutlenek węgla lub unikają dalszej emisji, a tym samym zmniejszają obciążenie środowiska. W ten sposób ELVIS zneutralizował w ubiegłym roku prawie 800 ton CO2, co odpowiada mniej więcej emisji 1.000 w pełni załadowanych samochodów ciężarowych na trasie z Frankfurtu do Hamburga.

Sieć nie chce jednak na tym poprzestać. Oprócz administracji w Alzenau i obsługi węzła w Knüllwald, również transporty systemowe zlecane przez sam ELVIS będą offsetowane etapami ze skutkiem natychmiastowym. „Ponieważ nie ma jeszcze technologii umożliwiającej transport bez emisji CO2, kompensacja emisji jest dla nas obecnie jedynym sensownym rozwiązaniem”, wyjaśnia Grabowski.

„Jesteśmy przekonani, że aspekt zrównoważonego rozwoju jest kluczowy dla przyszłej rentowności firmy. Jednak małym i średnim firmom, zwłaszcza w naszej branży, często brakuje środków, aby poświęcić temu zagadnieniu należytą uwagę” – mówi Grabowski. Dlatego też stowarzyszenie podjęło się tego zadania dla swoich partnerów. Od niedawna zrzeszeni spedytorzy i przewoźnicy mogą w prosty i nieskomplikowany sposób bezpośrednio przez ELVIS wyrównywać nawet pojedyncze transporty.

Sieć oblicza zakres i tym samym koszty kompensacji w odniesieniu do odpowiedniej masy przesyłki, jak również dopuszczalnej masy całkowitej samochodu ciężarowego, rodzaju pojazdu (samochód ciężarowy z przyczepą/naczepą, samochód ciężarowy pojedynczy, samochód ciężarowy chłodnia), wykorzystania samochodu ciężarowego z uwzględnieniem dodatkowych ładunków, przejechanego dystansu i udziału pustych przebiegów. Samo kompensowanie odbywa się tutaj również poprzez zakup certyfikatów Szwajcarskiej Fundacji Złotego Standardu.

Grabowski: „Oznacza to, że nasi partnerzy mogą teraz zwrócić się do załadowców z jasno określoną i przejrzystą koncepcją. Z jednej strony jest to korzystne dla środowiska. Z drugiej strony daje to naszym partnerom przewagę w dyskusji publicznej i wzmacnia ich pozycję negocjacyjną.”