Zcela klimaticky neutrální: ELVIS kompenzuje emise CO2

19 ledna 2022

● kompenzace podle uznávaného zlatého standardu

● Již téměř 800 tun kompenzovaných emisí CO2

● Spuštění kompenzačního programu pro partnerské společnosti

Alzenau, 12. ledna 2022 – Společnosti Europäischer Ladungsverbund Internationaler Spediteure AG (ELVIS) a ELVIS Teilladungssystem GmbH se nyní mohou odvolávat na vyrovnanou bilanci emisí CO2. Jelikož zatím není technicky možné se emisím oxidu uhličitého zcela vyhnout, rozhodly se obě společnosti pro jejich kompenzaci. Od konce roku 2019 se tak děje podle uznávaného zlatého standardu. V loňském roce společnost ELVIS tímto způsobem kompenzovala téměř 800 tun tohoto skleníkového plynu prostřednictvím investic do projektů na ochranu klimatu.

„Téma udržitelnosti je bezpochyby jedním z nejdůležitějších v naší době. A i když jsou politici stále rozděleni v otázce, jak konkrétně reagovat na klimatickou krizi, jedno je jisté: žádný ‚business as usual‘ nemůže existovat,“ říká Nikolja Grabowski, generální ředitel společnosti ELVIS AG. „Nemusíte být prorokem, abyste předvídali, že každá škoda na životním prostředí bude v budoucnu zdražena. Proto si myslíme, že i z obchodního hlediska je vhodné jednat dobrovolně již dnes.“

V této souvislosti se logistická skupina z Alzenau a systém dílčích nakládek se sídlem v Knüllwaldu rozhodly kompenzovat své emise CO2 již v roce 2019. Při realizaci se společnost ELVIS spolehla na odborné znalosti agentury na ochranu klimatu Climate Extender z Gehrdenu v Dolním Sasku. V rámci několikastupňového procesu agentura nejprve připravila aktuální uhlíkovou stopu obou společností a poté zkoumala, kde by bylo možné emise snížit pomocí technických a/nebo organizačních opatření.

Opatření, která by mohla být přijata ke snížení emisí. Výše kompenzace pak byla vypočtena na základě mezinárodních standardů. Byly zohledněny všechny nevyhnutelné emise způsobené běžnou každodenní činností, od dojíždění zaměstnanců do práce až po provoz logistického centra v Knüllwaldu.

ELVIS je nyní kompenzuje investováním odpovídající částky do uznávaných certifikátů na ochranu životního prostředí. Ty jsou následně využívány k financování projektů na ochranu klimatu v rozvíjejících se a rozvojových zemích, které prokazatelně vážou oxid uhličitý nebo zabraňují dalším emisím, a tím snižují zátěž životního prostředí. Tímto způsobem ELVIS v loňském roce kompenzoval téměř 800 tun CO2, což zhruba odpovídá emisím způsobeným 1 000 plně naloženými nákladními automobily na trase z Frankfurtu do Hamburku.

Verbund však nechce zůstat jen u toho. Kromě správy v Alzenau a provozu uzlu v Knüllwaldu budou s okamžitou platností postupně kompenzovány také systémové přepravy, které si ELVIS objednal sám. „Vzhledem k tomu, že zatím neexistuje technologie pro přepravy bez emisí CO2, je pro nás kompenzace emisí v současné době jedinou schůdnou cestou,“ vysvětluje Grabowski.

„Jsme přesvědčeni, že aspekt udržitelnosti je pro budoucí životaschopnost podniku zásadní. Malé a střední podniky, zejména v našem oboru, však často nemají dostatek prostředků, aby této problematice věnovaly potřebnou pozornost,“ říká Grabowski. Proto se nyní sdružení ujalo tohoto úkolu za své partnery. Od nedávna mohou přidružení speditéři a dopravci snadno a nekomplikovaně kompenzovat i jednotlivé přepravy přímo prostřednictvím systému ELVIS.

Síť vypočítává rozsah, a tedy i náklady na kompenzaci s ohledem na hmotnost příslušné zásilky a také na přípustnou celkovou hmotnost nákladního vozidla, typ vozidla (přívěs/návěs, sólo nákladní vozidlo, chladírenský vůz), využití nákladního vozidla s přihlédnutím k dodatečným nákladům, ujetou vzdálenost a podíl prázdných jízd. Samotná kompenzace se zde rovněž provádí prostřednictvím nákupu certifikátů od Švýcarské nadace zlatého standardu.

Grabowski: „To znamená, že naši partneři mohou nyní oslovovat odesílatele s jasně definovaným a transparentně vypočteným konceptem. Na jedné straně je to dobré pro životní prostředí. Na druhé straně to dává našim partnerům vítr do plachet ve veřejné diskusi a posiluje jejich vyjednávací pozici.“zx