Paneco powitało i przedstawiło nowych Partnerów Sieci Paneco w Madrycie

14 listopada 2023

Paneco powitało i przedstawiło nowych Partnerów Sieci Paneco w Madrycie. Jeden z nich pochodzi z Austrii, firma Lagermax, a drugi z Francji, firma Dimotrans.

Paneco z radością wita dwóch nowych Partnerów w swojej sieci. Europejska sieć Paneco rozwija się znakomicie.

Obaj nowi Partnerzy podpisali umowę na krótko przed (Lagermax Group) oraz podczas corocznego spotkania Partnerów Paneco NETCON (DIMOTRANS Group) i mogli osobiście przedstawić siebie i swoją firmę pozostałym Partnerom Paneco.

Była to również okazja do omówienia możliwości współpracy między wszystkimi krajami europejskimi i firmami obecnymi na spotkaniu NETCON.