Společnost Paneco chce být svým partnerům vždy nablízku

Společnost Paneco chce být svým partnerům vždy nablízku. Tentokrát zakladatelé společnosti Paneco – Darek Wakula z Polska, Kommodus a Robert Einstein ze Švýcarska,

Cargo 24 – navštívili 22.08.2022 svého partnera v Dánskuspolečnost Blue Water Shipping.

Setkání proběhlo jako obvykle v dobré společnosti, v příjemné atmosféře a diskutovalo se o důležitých otázkách. Byly stanoveny nové provozní trendy a projednány aktuální výzvy a provozní ležitosti.

Na stole byla realizace plánů a nové ambiciózní cíle. Zástupci společnosti Paneco si vyslechli názory, připomínky, otázky a témata připravená partnerskou společností Blue Water Shipping, která působí na dopravním trhu v Evropě již řadu let.

Takováto mezinárodní setkání nás utvrzují v přesvědčení o důležitosti osobních jednání a vztahů.

Rádi bychom poděkovali za milé přijetí i úspěšné a slibné jednání a popřáli úspěch v další společné práci.