NETCON 2024

11 března 2024

Každý rok se všichni evropští partneři evropské distribuční sítě Paneco setkávají v zemi jednoho z partnerů.

V roce 2021 měla společnost Paneco to potěšení hostit německého partnera ELVIS AG.

O rok později jsme ve Veroně navštívili jednoho ze zakladatelů sítě Paneco – italského Partnera ABC Business Network.

V roce 2023 byla společnost Paneco pozvána do Španělska k Partnerovi Transaher.

Každé z těchto setkání je příležitostí k výměně připomínek, zkušeností a nápadů týkajících se spolupráce, sítí, logistického trhu a mezinárodních trendů.

Neocenitelné je také navazování a rozvíjení kontaktů a vztahů mezi partnerskými společnostmi ze všech evropských zemí.

Letos se partneři společnosti Paneco chystají na každoroční setkání NETCON v Irsku, u irského partnera Allmed Road-Sea-Logistics.

Optimalizace sítě a služeb je prioritou při všech jednáních a plánování dalších aktivit sítě PANECO. Přípravy na setkání jsou v plném proudu. Uvidíme se tam.