Na evropských silnicích

15 prosince 2021

branża transportowa w europie

Odhaduje se, že v Polsku již nyní chybí asi 120 tisíc řidičů. Proč se to děje? Co můžeme udělat?

Odvětví logistiky se potýká s mnoha výzvami, přičemž jednou z těch největších je aktuálně nedostatek řidičů.

Tato situace se dramaticky zhoršuje, což má mnoho negativních dopadů.

Každé třetí nákladní auto na evropských silnicích pochází z Polska, a dokonce i nákladní tahače z jiných zemí mají často za volantem polské řidiče. V současné době se tomuto povolání věnuje asi 300 000 lidí. Co se stane, pokud tento počet klesne? K čemu by mohl vést nedostatek řidičů? Mají logistické firmy plán? Má někdo recept na vyřešení této situace?

Podle Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU) v Polsku v roce 2021 chybělo 17 % profesionálních řidičů. Podle předpovědí dosáhne tento deficit do roku 2025 až 300 tisíc.

Tento negativní trend pocítí každý z nás, nejen ti, kdo pracují v odvětví logistiky.

Konečný zákazník zaplatí více a bude déle čekat na objednané zboží. To bude mít vliv i na další odvětví. Doprava je životní mízou dalších odvětví hospodářství. Důsledky tedy budou cítit všude tam, kde se využívá silniční doprava. Je tedy třeba mít na paměti, že v současné době je asi 80 % nákladní dopravy realizováno po silnici.

Zavedení autonomních nákladních vozidel je každým dnem reálnější a nutnější.

Odborníci z mnoha uznávaných automobilových společností už léta pracují na technologii, která umožní zavést na evropských silnicích autonomní nákladní tahače.

S ohledem na změny na mezinárodních trzích, včetně odvětví dopravy, a neuvěřitelně rychlému vývoji technologií, není zavedení autonomních nákladních vozidel příliš vzdáleným scénářem. Nedojde k tomu ovšem přes noc.

Komunikace, která bude směřována k řidičům, kteří nebudou nahrazeni novou technologií a autonomními vozidly, je tudíž nadmíru důležitá. Autonomní vozidla budou v nadcházejících letech vyžadovat dohled lidí – budou sloužit jako podpora, nikoliv úplná náhrada. Změny budou zaváděny pomalu, postupně, v malém měřítku, ve vybraných zemích Evropské unie a s maximální opatrností.

Řidiči tedy jsou a ještě dlouhou dobu budou velmi důležitým článkem v odvětví přepravy.

Bohužel je třeba mít na paměti, že v odvětví dopravy neexistují rychlá nouzová řešení a situaci mohou zlepšit pouze důsledné a dlouhodobé změny pracovních podmínek řidičů.

Základní faktory, které ovlivňují rozhodnutí řidičů věnovat se této profesi:

mzda, její pravidelnost,

pracovní podmínky, smlouva,

technický stav vozidla,

pravidelný kontakt a dobré vztahy,

podpora zaměstnavatele,

žádné další povinnosti (např. vykládka, nakládka).