První setkání všech partnerů společnosti Paneco

21 října 2021

Pierwsze spotkanie Paneco

Ve dnech 18. a 19. října měli partneři společnosti Paneco první příležitost k osobnímu setkání. Setkání NetCon se konalo v Knüllwaldu u německého partnera a spoluzakladatele ELVIS. Partneři si mohli vyměňovat nápady, osobně se poznat a otevřeně diskutovat o přáních a návrzích se všemi ostatními. Podrobně se diskutovalo o dalších krocích a plánech a následně se rozhodlo o jejich realizaci. Tímto způsobem mohli všichni partneři přispět k rozvoji a návrhu sítě a přinést nové nápady. Stávajícím akcionářům byla rovněž nabídnuta možnost vstoupit do společnosti Paneco jako nový akcionář. Setkání se zúčastnilo více než 40 lidí. Další setkání NetCon s dalšími účastníky seskupení je plánováno na jaro 2022.